!!! NEPREHLIADNITE !!!

Registrácia na školenia pokračuje!

 

Informácie o nasledujúcom školení:

 

Termín školenia:

Bude upresnený po naplnení minimálneho počtu uchádzačov! Neváhajte a pošlite registračný formulár ešte dnes!

 

Technická univerzita v Košiciach, fakulta BERG ako jediná na východnom Slovensku získala akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s názvom

INŠTALÁCIA FOTOVOLTICKÝCH SYSTÉMOV

Zoznam akreditovaných pracovísk je možné zobraziť po zadaní vyhľadávania (fotovolt..) tu.

Absolvovanie školenia a záverečného preskúšania je požadované zákonom o OZE a KVET č. 309/2009 v §13a Osvedčenie pre inštalatérov, kde podľa odseku (1) “Osvedčenie pre inštalatérov je potvrdenie o preukázaní požadovaného vzdelania, uznaní odbornej praxe a úspešnom vykonaní skúšky.” Pre inštaláciu malých zdrojov energie §4a sa požaduje “osvedčenie pre inštalatérov” podľa §13a ako jeden z dokladov pri pripojení zariadenia do siete.

Plánovaná finančná podpora technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie bude od roku 2015 poskytnutá LEN NA TECHNOLÓGIE INŠTALOVANÉ CERTIFIKOVANÝM INŠTALATÉROM!!!

V rámci uvedeného programu priebežne registrujeme záujemcov o školenie a získanie certifikátu.

V rámci školenia ponúkame okrem teoretickej prípravy aj praktické ukážky inštalačných postupov. Odborníci z praxe Vám poskytnú informácie o odporúčaných postupoch odskúšaných na mnohých inštaláciách, ale aj o chybách, ktorým je potrebné sa vyvarovať. Naši lektori školia aj na iných akreditovaných školeniach na Slovensku. Naše pracovisko má v rámci školení zazmluvneného aj lektora - praktického odborníka v oblasti elektroinštalácií fotovoltických systémov. Takto máme zaručené odovzdávanie skúseností z množstva úspešných inštalácií nielen na Slovensku.

Dôležitým aspektom poskytovania komplexných služieb v oblasti fotovoltiky je prvotné poradenstvo klientovi. V tomto smere získate informácie o navrhovaní systémov z hľadiska rôznych požiadaviek klientov v kontexte lokality, kde bude inštalácia realizovaná.

Keďže samotnou inštaláciou by Vaša práca končiť nemala, dozviete sa aj podrobnosti o legislatívnych a administratívnych náležitostiach, predovšetkým však o skúsenostiach z praxe.

Podrobné učebné osnovy a obsah skúšky je možné stiahnuť tu.

 

Termíny školenia: Jednotlivé školenia sú naplánované ako dvojdňové (koncom týždňa), ukončené záverečnou skúškou a v prípade úspešného ukončenia vydaním certifikátu. Keďže kapacita miestnosti je obmedzená, každá registrácia bude prebiehať priebežne a okamžite po naplnení kapacity miestnosti budú všetci registrovaní účastníci informovaní v dvojtýždňovom predstihu.

 

Miesto školenia: Priestory TU v Košiciach. Na každý konkrétny termín budú školiace priestory upresnené podľa aktuálnych dispozícií.

 

Podmienky účasti na školení: stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru; pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických systémov.

 

Informácie o nasledujúcom školení:

 

Termín školenia:

05. 06. 2016 od 07:30 do 19:00

06. 05. 2016 od 07:30 do 17:00

Harmonogram školenia si môžete stiahnuť tu.  

 

Miesto školenia: Poslucháreň I/9, Deliusov (banícky) pavilón Park Komenského 19, Košice. (mapa)

 

Registračný formulár (stiahnite tu) zasielajte e-mailom na:

peter.taus@tuke.sk

Bbližšie informácie Vám poskytneme aj na telefónnych číslach:

055 602 2840

0904 295 272

Cena školenia je stanovená na 220,- €, čo zahŕňa dvojdňové školenie, občerstvenie, preskúšanie, učebné materiály a vydanie certifikátu po úspešnom absolvovaní skúšky.

Registrácia účastníka je potvrdená uhradením poplatku za školenie. Poplatok je možné uhradiť LEN bankovým prevodom!!! Úhradu poplatku odporúčame vykonať najmenej dva týždne pred termínom školenia, nakoľko zoznam účastníkov je potrebné nahlasovať na ministerstvo hospodárstva SR.

 

Fakturačné údaje pre úhradu poplatku za školenie:

 

Príjemca: Technická Univerzita Košice, F BERG
Účet v IBAN: SK07 8180 0000 0070 0015 1425
BIC kód: SPSRSKBA
VS: 32131411
Do poznámky prosíme uviesť: meno a organizáciu, školenie Fotovoltaika

 

Veríme, že sa so skúsenými i začínajúcimi inštalatérmi stretneme v plnom počte čo najčastejšie.

 

Na Vašu účasť sa teší

 

doc. Ing. Peter Tauš, PhD., 

odborný garant vzdelávacieho programu 

spolu s tímom skúsených lektorov.

 

 

Niečo o nás

 

Vitajte na stránke vedecko-výskumného pracoviska zameraného na využívanie obnoviteľných zdrojov energie!

 

Centrum OZE vzniklo v roku 2004 a jeho úlohou je poskytnutie adekvátnych podmienok pre vedecko-výskumnú činnosť pracovníkov a študentov Fakulty BERG v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. Nemenej podstatnou oblasťou činnosti centra je skvalitnenie samotného vyučovacieho procesu predmetov zameraných daným smerom.

 


Novinky

25.04.2016 00:00

Školenie Inštalatér fotovoltických systémov

!!! NEPREHLIADNITE !!! Registrácia na školenia pokračuje! Informácie o nasledujúcom...

—————

05.04.2013 15:32

Využívanie geotermálnej energie v Košickom kraji skutočnosť, alebo mýtus?

geoterm.pdf (466,6 kB)

—————

04.12.2012 10:46

Štát už nepodporí nákup solárnych kolektorov a kotlov na biomasu

Bratislava 3. decembra (TASR) - Štát v roku 2013 neráta s obnovením podpory nákupu slnečných...

—————