RESpect 2006 - I.ročník

I. ročník konferencie sa konal v atraktívnom prostredí výukovo-rekreačného centra Gejzír v Herľanoch patriaceho Technickej univerzite v Košiciach.