RESpect 2007 - II. ročník

Druhý ročník medzinárodnej konferencie RESpect sa konal v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. V hoteli ***SOREA Odborár v Tatranskej Lomnici sa zišlo viac ako 80 odborníkov z oblasti obnoviteľných zdrojov energie, energetiky, ekonomiky a ďalších, ktorí na odborné témy diskutovali celkovo v 7 sekciách:

1. BIOMASA AKO ZDROJ ENERGIE

2. SOLÁRNA A VETERNÁ ENERGIA

3. GEOTERMÁLNA ENERGIA

4. EKONOMIKA ENERGETICKÝCH ZDROJOV

5. USKLADŇOVANIE ENERGIE

6. ZNIŽOVANIE NÁKLADOV NA ENERGIU

7. RECYKLÁCIA ODPADU - ŠETRENIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV

 

Vybrané príspevky sú uverejnené vo vedeckom časopise Acta Montanistica Slovaca, vol. 13, number 3. Príspevky si môžete pozrieť TU. Ostatné príspevky boli vydané v elektronickom zborníku RESpect 2007.