RESpect 2009 - IV. ročník

IV. ročník konferencie RESpect sa niesol v duchu podnázvu

Vedecký seminár doktorandov

Tento ročník mal za cieľ poskytnúť mladej generácii možnosť prezentovať výsledky svojej práce, nadviazať kontakty a vymeniť si skúsenosti z oblasti svojej vedeckej práce zameranej na obnoviteľné zdroje, ich potenciál, ekonomiku a pod.