2011 VI. ročník

 

Šiesty ročník medzinárodnej konferencie RESpect sa konal v priestoroch Tokajského domu, Veľká Tŕňa.

Na odborných diskusiách sa zišlo viac ako 30 odborníkov z oblasti obnoviteľných zdrojov energie, energetiky, ekonomiky a ďalších, ktorí na odborné témy diskutovali celkovo v 5 sekciách:

 

1. BIOMASA AKO ZDROJ ENERGIE

2. SOLÁRNA A VETERNÁ ENERGIA

3. GEOTERMÁLNA ENERGIA

4. EKONOMIKA ENERGETICKÝCH ZDROJOV

5. ZNIŽOVANIE NÁKLADOV NA ENERGIU

 

Vybrané príspevky sú uverejnené vo vedeckom časopise Acta Montanistica Slovaca, vol. 15, Special Issue 2/2010. Príspevky si môžete pozrieť TU. Ostatné príspevky boli vydané v elektronickom zborníku RESpect 2011.