Môžeme konštatovať, aj na základe ohlasov účastníkov, že VII. ročník konferencie RESpect - 2012 prebehol úspešne a je vidieť, že jeho každoročné opakovanie má čoraz väčší význam.

Dôkazom sú veľmi zaujímavé odborné prezentácie, z ktorých vyplýva, že záujem o problematiku obnoviteľných zdrojov energie začína naberať na obrátkach nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. A to nielen v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ale aj v oblasti praktických aplikácií.

Potvrdili to, okrem iných, aj prezentácie firiem zaoberajúcich sa OZE, napr. firma Lovis, s.r.o. zastúpená Ing. Petrom Haľkom, ktorý prezentoval výsledky prevádzky FV elektrárne v porovnaní s projektovou predikciou v príspevku:

VYHODNOTENIE PREDIKOVANÝCH A PREVÁDZKOVÝCH PARAMETROV FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE

Z oblasti výroby elektriny a tepla z OZE bol aj projekt bioplynovej stanice v Rozhanovciach, ktorej výstavbu a prvé prevádzkové výsledky nám priblížil Ing. Erich Nováček zastupujúci Východoslovenskú energetiku, a.s. a jej dcérsku spoločnosť VSE Ekoenergia, s.r.o. príspevkom:

EKONOMICKÁ ANALÝZA PREVÁDZKOVÝCH PARAMETROV BIOPLYNOVEJ STANICE V ROZHANOVCIACH

Výrobe tepla z biomasy a slnečnej energie bol venovaný príspevok firmy Intech Slovakia, s.r.o., zastúpenej Ing. Petrom Pačesom, ktorý priblížil účastníkom technické a ekonomické aspekty výroby a distribúcie tepla na báze OZE pre mesto Hnúšťa v príspevku:

SKÚSENOSTI S PREVÁDZKOVANÍM TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA V HNÚŠTI

Výsledky základného i aplikovaného výskumu v oblasti OZE boli prezentované odborníkmi z celého Slovenska i zahraničia, kompletný program konferencie si môžete stiahnuť tu.

O príjemnú atmosféru sa okrem samotných účastníkov konferencie postaral aj zaujímavý spoločenský večer, na ktorom pokračovali odborné i súkromné diskusie účastníkov, ktoré, ako pevne veríme, vyústili do nadviazania nových kontaktov i úspešnej spolupráce.

 

Radi by sme sa preto aj touto cestou poďakovali všetkým účastníkom konferencie za vytvorenie takejto atmosféry, sprístupnenie výsledkov svojej práce všetkým záujemcom a ponuku spolupráce v tejto dynamicky napredujúcej oblasti.

 

Ďakujeme,

Organizačný výbor VII. ročníka konferencie RESpect - 2012