VIII. ročník                  

 

Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch konferencie RESpect organizačný výbor organizuje tohto roku jej už ôsme pokračovanie znova v atraktívnej lokalite, akou určite je Poráčska dolina a v nej situované rekračné stredisko Poráč Park.

Termín konania konferencie je  26. - 28. marec 2013

 

Pre záujemcov o účasť na tejto konferencii sú pripravené zaujímavé odborné oblasti, akými sú:

  • Biomasa, solárna, veterná a geotermálna energia
  • Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
  • Aktuálne trendy v podnikaní, ekonomike a manažmente energetiky

 

Organizačný výbor konferencie si Vás týmto dovoľuje pozvať k účasti na VIII. ročníku medzinárodnej konferencie RESpect 2013 konanej pod záštitou dekana Fakulty BERG, prof. Ing. Gabriela Weissa, PhD.

 

Vedecký výbor konferencie

prof. Ing. Adriana CSIKÓSOVÁ, CSc.,

prof. Ing. Michal CEHLÁR, PhD.,

prof. Ing. Peter HORBAJ, PhD.,

prof. Ing. Jozef JANDAČKA, PhD.,

doc. Ing. Zdeněk DOSTÁL, PhD.,

doc. Ing. Petr BAČA, PhD.,

doc. Ing. Dušan KUDELAS, PhD.,

doc. Ing. Štefan KUZEVIČ, PhD.,

doc. Ing. Radim RYBÁR, PhD.,

doc. Ing. Peter TAUŠ, PhD.,

doc. Ing. Jiří VANĚK, PhD.

 

Organizačný výbor konferencie

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

Ing. Marcela Taušová, PhD.

Ing. Ján Koščo, PhD.

Dôležité termíny:

Zaslanie prihlášky na konferenciu a abstraktu príspevku podľa pokynov. Prihlášku a abstrakt je možné zaslať poštou, alebo e-mailom na kontaktnú adresu peter.taus@tuke.sk, termín:

15.  február 2013

 Zaslanie príspevkov podľa pokynov, termín:

05. marec 2013

 

Detailné informácie a organizačné pokyny nájdete v tejto pozvánke: Pozvánka

 

Vzhľadom k obmedzenej kapacite konferenčných priestorov si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste prihlášku zaslali v čo najkratšom čase!

 

Záväznú prihlášku na konferenciu nájdete tu: Záväzná prihláška.

Prednesené príspevky na konferencii budú vydané v recenzovanom zborníku. Autorov prosíme o dodžanie termínov uvedených v pozvánke. Abstrakt a samotný príspevok zasielajte na adresu organizačného výboru konferencie v šablóne, ktorú odporúčame priamo editovať.

Šablóna abstrakt

Šablóna príspevok

 

Na Vašu účasť, prínosné informácie a príjemnú spoločnosť sa teší

Organizačný výbor konferencie RESpect 2013