Náš tím

Ing. Ján Koščo, PhD.

Ing. Ján Koščo, PhD.

Vo svojej činnosti sa venuje využívaniu geotermálnej energie, nízkopotenciálnej energie prostredia a technológiam ich získavania.

Telefón: +421 55 6022991

Email: jan.kosco@tuke.sk

Zabezpečuje výučbu v predmetoch:

Technológie získavania geotermálnej energie (TZGE)

Technológie získavania nízkopotenciálnej energie prostredia (TZNEP)

Nové trendy v získavaní zemských zdrojov (NTvZZZ)

Prognózovanie využitia zemských zdrojov (PVZZ)

História baníctva a geológie na Slovensku (HBaG)

 

—————

doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.

Odborník na problematiku geotermálnej energie a získavania nízkopotenciálového tepla. Venuje sa taktiež problematike zameranej na environmentálne aspekty podnikania s OZE. Vo výskumnej činnosti sa zaoberá aplikáciou princípov bilančného modelovania v oblasti šírenia tepla v pevnom a plynnom prostredí.

Zabezpečuje výučbu v predmetoch:

Enviro aspekty podnikania so zemskými zdrojmi

Enviro aspekty podnikania so zemskými zdrojmi

Technológie tepelných čerpadiel

Regionálna geotermika

Telefón: +421 55 602 2967

e-mail: stefan.kuzevic@tuke.sk

—————

doc. Ing. Radim Rybár, PhD.

Odborný pracovník pre energetické technológie a ich kompatibilitu, odborník na OZE, vykonávanie činností súvisiacich s koncepčným návrhom vyvíjaných zariadení, ich stavbou a verifikáciou.

 

Telefón: +421 55 6022385

Email: radim.rybar@tuke.sk

—————

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

Konzultačné hodiny LS 2014/2015:  

utorok   09:00 - 10:00

štvrtok  09:00 - 10:00

 

Odborník na energiu biomasy a slnečnú energiu so zameraním na fotovoltaické systémy a solárne vzduchové systémy. Držiteľ osvedčení Energetický audítor, Navrhovanie a projektovanie fotovoltaických elektrární.

Predmety ktoré vyučuje:

 

Využívanie a ochrana zemských zdrojov

Navrhovanie fotovoltaických zariadení

Technológie využívania biomasy

 

Telefón: +421 55 6022840

e-mail: peter.taus@tuke.sk

—————

doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.

Odborník na veternú energiu, ktorý sa po návrate z dvojročnej stáže na technickej univerzite v rakúskom Grazi venuje dynamike tekutín.

Zebezpečuje výučbu v predmetoch:

Modelovanie prúdenia tekutín a šírenia tepla

Štatistické spracovanie dát

Aerodynamika veterných zariadení

Prúdenie kvapalín a plynov

Navrhovanie veterných zariadení

Telefón: +421 55 6022993

e-mail: dusan.kudelas@tuke.sk

—————