doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

Pedagóg, odborník na energiu biomasy a slnečnú energiu so zameraním na fotovoltaické systémy a solárne vzduchové systémy. Držiteľ osvedčení Energetický audítor, Navrhovanie a projektovanie fotovoltaických elektrární.

 

Publikované výstupy

 

Predmety vyučované na Ústave podnikania a manažmentu F BERG:

Využívanie a ochrana zemských zdrojov

Navrhovanie fotovoltaických zaria dení

Technológie využívania biomasy

 

 

Konzultačné hodiny LS 2014/2015:  

utorok       09:00 - 10:00

streda       09:00 - 10:00

 

 

Telefón: +421 55 6022840

e-mail: peter.taus@tuke.sk