Navrhovanie fotovoltaických zariadení

Predmet je zameraný na problematiku využitia slnečnej energie na výrobu energie elektrickej pomocou fotovoltaických zariadení.

V rámci predmetu budú definované základné aspekty fotovoltaických zariadení a možností ich využívania – solárne, geomorfologické, legislatívne, technické a ekonomické podmienky platné pre územie SR.

Osnova predmetu: (Na stiahnutie: Osnova predmetu)

  1. Solárne podmienky na území SR.
  2. Legislatívne podmienky a podpora FV systémov.
  3. Fotovoltaický jav, FV články a ich charakteristiky.
  4. Fotovoltaické systémy.
  5. Navrhovanie ostrovnej FV elektrárne.
  6. Navrhovanie FV elektrárne pripojenej do siete.
  7. Ekonomika FV systémov.
  8. Súčasné trendy vo fotovoltaike vo svete a na Slovensku.

V prednáškach budeme vychádzať aj z materiálov poskytnutých prof. Ing. Vítězslavom Bendom CSc., ktorého prezentáciu Úvod do FV si môžete stiahnuť v sekcii "podklady k prednáškam".

Podklady k prednáškam

Osnova cvičení:

1.      Analýza solárnych podmienok vybraných lokalít na území SR.

2.      Analýza množstva elektrickej energie vyrobenej zadaným FV systémom.

3.      Výber optimálneho variantu financovania FV elektrárne.

4.      Ekonomické posúdenie navrhovanej FVE.

5.  Environmentálny dopad výroby elektrickej energie navrhnutou FVE.

 

Cvičenia budú založené na výpočtoch a analýzach programu PV GIS, kde budú študenti samostatne navrhovať zadané FVE.

Odkaz na stránku programu PV GIS:

(Všetky údaje z uvedenej aplikácie sú prevzaté z nasledovného zdroja: Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. (2005). PVGIS: a web-based solar radiation database for the calculation of PV potential in Europe. International Journal of Sustainable Energy, 24, 2, 55-67)

Odhad výroby elektrickej energie z FV systému

Súhrnné solárne a geomorfologické údaje

Animácie solárneho žiarenia

Programy pre fotovoltaické zariadenia a elektrárne