Aktuality a súbory na stiahnutie

Prednáška č. 4

V tejto časti si určíme odhadované množstvo elektriny vyrobenej navrhnutou FVE za rok, resp. sledované obdobie. Pre tento výpočet je vhodných viacero aplikácií, jednou z nich je spomínaná stránka aplikácie PV GIS Ďalšou vydarenou aplikáciou je program METEONORM, ktorý je však ponúkaný...

—————

Prednáška č. 3

V tejto časti výuky sa zameriame na konfiguráciu FV poľa. V prvom kroku si určíme, aký typ FV panela použijeme pri zadanej FVE na základe údajov z prednášky č. 2. Ako vieme, pre geografickú polohu a geomorfologické podmienky Slovenska sú pre stacionárne konštrukcie vhodné FVP polykryštalické,...

—————

Prednáška č. 2

Prednáška č. 2 bude zameraná na oboznámenie sa so zložením FV elektrární. Povieme si, z akých komponentov sa skladá FVE a aké sú hlavné spôsoby zapojenia FVE. Oproti pôvodnej osnove nastáva posun, nakoľko sa v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (www.siea.gov.sk) pripravuje...

—————