Technológie využívania biomasy

Predmet je zameraný na problematiku iomasy, jej využívania, ťažby (zberu), či pestovania v podmienkach SR. Súčasťou osnovy predmetu budú aj príklady konkrétnych technológií využívajúcich biomasu na energetické účely, alebo pilotných projektov pestovania rýchlorastúcich drevín, rastlín a pod.

 

V prednáškach budeme vychádzať aj z publikovaných materiálov, ktoré si môžete stiahnuť v sekcii "podklady k prednáškam". Všetky publikované podklady sú uverejnené s odkazom na pôvodný zdroj, je preto nevyhnutné pri ich používaní uvádzať tento zdroj v súlade s ochranou autorských práv.

Osnova predmetu:

  1. Základné pojmy, rozdelenie biomasy.
  2. Teoretická príprava na praktické cvičenia.
  3. Potenciál biomasy a jej zastúpenie v OZE.
  4. Technológie spaľovania biomasy.
  5. ...
  6. ...
  7. ....
  8. ....

Podklady k prednáškam

Osnova cvičení:

              1.  Teoretická príprava na cvičenia - získavanie údajov o RRD a RRR.

              2.  Praktická príprava pestovania RRD.

              3.  Analýzy postupu práce, modifikácia pestovania na základe analýz.

              4.  Príprava záverečných výstupov.

              5.  Prezentácia výsledkov praktických cvičení.