Podklady k prednáškam a cvičeniam

Pracovná verzia skrípt, bez uvedenia autorov, ISBN a pod. je k dispozícii LEN pre potreby výuky tu.

 

Stránka venovaná poľnohospodárskej biomase, kompletné vysvetlenie pojmov, technológií a postupov:

Poľnohospodárska biomasa

 

Základné pojmy

Základné údaje o biopalivách

(Prezentácia zverejnená na stránke Technickej univerzity Zvolen pod odkazom: https://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CFcQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.tuzvo.sk%2Ffiles%2F3_3%2Fkatedry_lf%2Fkltm%2FServis_studentom%2FPrilohy_k_predmetom%2FKVB%2FKVB-Biopaliva.pdf&rct=j&q=biomasa%20na%20v%FDrobu%20mero&ei=HLBiTfHsHYzoOarA5b8N&usg=AFQjCNGcYWtbmh7YTsKR__2m-ZVPJRBnjA&sig2=noF7c3R58dfzxE57Vbh6HA&cad=rja)

Fytomasa a dendromasa

Príklad posteru na zadanie