doc. Ing. Štefan Kuzevič, PhD.

Odborník na problematiku geotermálnej energie a získavania nízkopotenciálového tepla. Venuje sa taktiež problematike zameranej na environmentálne aspekty podnikania s OZE. Vo výskumnej činnosti sa zaoberá aplikáciou princípov bilančného modelovania v oblasti šírenia tepla v pevnom a plynnom prostredí.

Zabezpečuje výučbu v predmetoch:

Enviro aspekty podnikania so zemskými zdrojmi

Enviro aspekty podnikania so zemskými zdrojmi

Technológie tepelných čerpadiel

Regionálna geotermika

Telefón: +421 55 602 2967

e-mail: stefan.kuzevic@tuke.sk


expert na využívanie a posudzovanie geotermálnej energie