doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.

Odborník na veternú energiu, ktorý sa po návrate z dvojročnej stáže na technickej univerzite v rakúskom Grazi venuje dynamike tekutín.

Zebezpečuje výučbu v predmetoch:

Modelovanie prúdenia tekutín a šírenia tepla

Štatistické spracovanie dát

Aerodynamika veterných zariadení

Prúdenie kvapalín a plynov

Navrhovanie veterných zariadení

Telefón: +421 55 6022993

e-mail: dusan.kudelas@tuke.sk