doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

Konzultačné hodiny LS 2014/2015:  

utorok   09:00 - 10:00

štvrtok  09:00 - 10:00

 

Odborník na energiu biomasy a slnečnú energiu so zameraním na fotovoltaické systémy a solárne vzduchové systémy. Držiteľ osvedčení Energetický audítor, Navrhovanie a projektovanie fotovoltaických elektrární.

Predmety ktoré vyučuje:

 

Využívanie a ochrana zemských zdrojov

Navrhovanie fotovoltaických zariadení

Technológie využívania biomasy

 

Telefón: +421 55 6022840

e-mail: peter.taus@tuke.sk


doc. Ing. Peter Tauš, PhD. - predmety štúdia

Navrhovanie fotovoltaických zariadení

Aktuality a súbory na stiahnutie k výuke Predmet je zameraný na problematiku využitia slnečnej energie na výrobu energie elektrickej pomocou fotovoltaických zariadení. V rámci predmetu budú definované základné aspekty fotovoltaických zariadení a možností ich využívania – solárne,...

—————

Využívanie a ochrana zemských zdrojov

            Cieľom predmetu Využitie a ochrana zemských zdrojov je oboznámiť študentov s vybranými surovinovými zdrojmi. Všetky tieto zemské zdroje sú spracované v osobitných kapitolách, ktorých členenie je nasledovné: - základná...

—————