Prednáška č. 2

Prednáška č. 2 bude zameraná na oboznámenie sa so zložením FV elektrární. Povieme si, z akých komponentov sa skladá FVE a aké sú hlavné spôsoby zapojenia FVE.

Oproti pôvodnej osnove nastáva posun, nakoľko sa v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (www.siea.gov.sk) pripravuje súbor odborných prednášok na tému Energetickej legislatívy SR, kde bude účasť študentov zamerania VAZE povinná!

Prednáška č. 2 na stiahnutie