Prednáška č. 3

V tejto časti výuky sa zameriame na konfiguráciu FV poľa.

V prvom kroku si určíme, aký typ FV panela použijeme pri zadanej FVE na základe údajov z prednášky č. 2.

Ako vieme, pre geografickú polohu a geomorfologické podmienky Slovenska sú pre stacionárne konštrukcie vhodné FVP polykryštalické, amorfné a tzv. Thin-Film panely.

V prípade, že máme záujem o zvýšenie výkonu FVE na menšej ploche, môžeme využiť natáčacie zariadenia a FVP monokryštalické.

Takže si určíme vhodný FVP na základe našich vstupných požiadaviek a im priradených váh, ktorými sú: cena, rozmery FVP, účinnosť, pomer výkon/plocha. Vypíšeme si všetky údaje dané výrobcom, ktoré budeme potrebovať pri ďalšom postupe.

Počet FV panelov si určíme dvoma spôsobmi, podľa toho, či máme ako prvotnú požiadavku stanovený inštalovaný výkon, alebo ohraničenú plochu, na ktorú chceme umiestniť maximálny možný výkon.

V prípade stanovenej plochy použijeme konfigurátor kolektorového poľa od firmy Schletter Gmbh, ktorý je možné stiahnuť tu.

V tomto programe zadáme ako hlavný parameter výšku FVP, stupeň ZŠ, uhol sklonu FVP. Program nám vypočíta minimálnu vzdialenosť jednotlivých radov FVP, z čoho si interpoláciou navrhneme najvhodnejšie umiestnenie a počet FVP.

V ďalšom je potrebné nakonfigurovať FV systém, a to počet panelov a typ a počet striedačov - invertorov. Vzhľadom k pomerne veľkému výberu striedačov na trhu odporúčam v začiatkoch používať, resp. navrhovať striedače pomocou konfiguračných programov renomovaných výrobcov.

Pre dostupnosť jazykových mutácií odporúčam použiť program napr. od firmy Fronius International GmbH, ktorý je možné získať tu.

Ďalším výrobcom, ktorého striedače sa na Slovensku veľmi často používajú, je SMA Solar Technology, ktorý ponúka program Sunny Design, tu na stiahnutie.

V uvedenom programe je potrebné vybrať si vhodný striedač buď z dostupných na trhu, odporúčaný a pod. Pre každý striedač program vyhodnocuje rôzne spôsoby zapojenia jednotlivých stringov na jeden striedač. Zvolíme ten, ktorý vyhovuje nami zadaným podmienkam a prejdeme na Výpočet poľa. Tu zadáme buď počet FVP, ktoré chceme inštalovať, alebo požadovaný inštalovaný výkon FVE. Program navrhne rôzne spôsoby zapojenia, z ktorých vyberieme ten, ktorý prekračuje účinnosť striedača o max. 7%.

Platí zásad: čím viac FVP na jeden striedač, tým je vyšší výkon a nižšie straty! Avšak aj pri veľkých FVE je potrebné zvážiť, či použijeme jeden "veľký" striedač a k nemu budeme privádzať jednosmerný prúd (káblovanie, ističe=cena), alebo viac "menších" striedačov, od ktorých už vedú káble na 230V. Ďalej sa zameriame na invertory s čo najväčším rozsahom MPP trackera.

Pri voľbe amorfným FVP musíme použiť striedač, ktorý MÁ galvanické oddelenie od siete!

Pri voľbe viacerých striedačov tieto MUSIA umožňovať tzv. zdieľanie vstupnej energie!

Pri návrhu striedačov je potrebné zamerať sa na zhodné vstupné diely a tzv. architektúru, tzn. možnosť jednoduchej výmeny jednotlivých komponentov. Napr. pri 10 kW FVE použijeme IG 10, pri rozšírení FVE na 20 kW buď pripojíme 1 ks IG 10 alebo jednoducho vymeníme za IG 20 a pod.

Po potvrdení zvolenej konfigurácie program ponúkne možnosť voľby kabeláže, vypočíta celkové straty FVE a zobrazí možné kombinácie zapojenia FVP do stringov a stringov do výslednej FVE.