Prednáška č. 4

V tejto časti si určíme odhadované množstvo elektriny vyrobenej navrhnutou FVE za rok, resp. sledované obdobie.

Pre tento výpočet je vhodných viacero aplikácií, jednou z nich je spomínaná stránka aplikácie PV GIS

Ďalšou vydarenou aplikáciou je program METEONORM, ktorý je však ponúkaný komerčne, v demoverzii si ukážeme jeho možnosti.

V mnohých aplikáciách sa vyžaduje zadávanie zemepisnej šírky a dĺžky v rôznych formátoch, ich jednoduchý prevod uskutočníte tu.

Návod na výpočet množstva vyrobenej elektrickej energie z navrhnutého FV systému nájdete tu.