Ing. Ján Koščo, PhD.

Ing. Ján Koščo, PhD.

Vo svojej činnosti sa venuje využívaniu geotermálnej energie, nízkopotenciálnej energie prostredia a technológiam ich získavania.

Telefón: +421 55 6022991

Email: jan.kosco@tuke.sk

Zabezpečuje výučbu v predmetoch:

Technológie získavania geotermálnej energie (TZGE)

Technológie získavania nízkopotenciálnej energie prostredia (TZNEP)

Nové trendy v získavaní zemských zdrojov (NTvZZZ)

Prognózovanie využitia zemských zdrojov (PVZZ)

História baníctva a geológie na Slovensku (HBaG)