Referencia 2

V roku 2008 bol Úradom pre priemyslené vlastníctvo a vynálezy zaregistrovaný patent našich zamestnancov, doc. Radima Rybára, Ing. Ladislava Gregu a Ing. Gabriela Fischera, týkajúci sa vyústení potrubí z plochých nízkotlakových solárnych  kolektorov, HELIOSTAR 400V-TS400 :  „Potrubná tepelnoizolačná priechodka“ Patent č. 286527. Banská Bystrica : ÚPV SR, 2008