Zoznam projektov a významných výstupov pracoviska.

Na tejto stránke sa môžete oboznámiť s najvýznamnejšími projektami a výstupmi našich pracovníkov. Podrobnejšie informácie získate kliknutím na príslušný odkaz, v prípade detailných informácií kontaktujte zodpovedného riešiteľa uvedeného v popise projektu, či iného výstupu.


Referencie

Referencia 1

Referencia 1
Projekt: "INŠTALÁCIA 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA V OBJEKTE UVL KOŠICE" V roku 2007 bolo naše Centrum obnoviteľných zdrojov energií pri TU v Košiciach, fakulte BERG, ÚPaM oslovené vedením Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach na vypracovanie štúdie možnosti využitia tepelného čerpadla...

—————

Referencia 2

V roku 2008 bol Úradom pre priemyslené vlastníctvo a vynálezy zaregistrovaný patent našich zamestnancov, doc. Radima Rybára, Ing. Ladislava Gregu a Ing. Gabriela Fischera, týkajúci sa vyústení potrubí z plochých nízkotlakových solárnych  kolektorov, HELIOSTAR 400V-TS400 : ...

—————